A.d.i.d.a.s mini, da pu nhưng vẫn chất ngất nhé mn.

A.d.i.d.a.s mini, da pu nhưng vẫn chất ngất nhé mn.
Sz 15 x 23 x 9.5

Giá: 290,000 

Xem trên Instagram